اقبال

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی,گشتی در تاریخ,ماهنامه,نشریات پیش از ۱۳۲۰ خورشیدی

اقبال، مجله [۱۲۹۷] / مدیر مسئول محمد باقر محیط؛ سردبیر سیدحسین خان رمزی. – تهران: مطبعه تمدن، ۱۲۹۷ ش. –

ج.: مصور، ابعاد گوناگون.

ماهنامه علمی، ادبی، اخلاقی، اجتماعی و تاریخی.

فارسی.

یادداشت:

از معروف ترین مجلات مستند.

عنوان دیگر: اقبال، نامه مصور.

محل نگهداری : آرشیو نشریات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید