بانو

بانوان,کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی,گشتی در تاریخ,ماهنامه,نشریات بین سال های ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ خورشیدی

بانو / صاحب امتیاز محمد سعیدی؛ مدیر و نگارنده نیر سعیدی؛ مدیر فنی فردریک تالبرگ. – تهران: چاپخانه تابان، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۶ خورشیدی.

ج.: مصور، عکس (رنگی)؛ ۱۹*۲۷ س.م.

مجله مصور بانوان.

فارسی.

 

محل نگهداری : آرشیو نشریات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید