ماه

فکاهی و طنز,کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی,گشتی در تاریخ,ماهنامه,نشریات بین سال های ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ خورشیدی

ماه / صاحب امتیاز و مدیر: اسدالله شهریاری .- تهران، 1330- 1331 خورشیدی.

ج.: مصور،عکس.

ماهنامه.

یادداشت:

ماهنامه فکاهی.

نامه ماهانه فکاهی.

سردبیر شماره اول و دوم: حسین توفیق.

آدرس موقت : تهران جنب روزنامه توفیق.

چنانکه در صفحه اول شماره نخست آن آمده: این نامه با نامه های “ماه نو” و “ما” و همچنین با هیچیک از جراید فکاهی بستگی ندارد.

شهریاری در دوران صدارت مصدق، امتیاز مطبوعه فکاهی «ماه» را گرفت و مدتی نیز به انتشار آن پرداخت. وقتی به‌واسطه چاپ یک کاریکاتور این نشریه توقیف شد، بلافاصله نشریه «شیطان» را منتشر کرد.

فارسی.

1.فکاهی. 2.اجتماعی. 3.سیاسی.

محل نگهداری: آرشیو نشریات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید