امید

امید / صاحب امتیاز و موسس سید کاظم اتحاد (سرکشیک زاده)؛ مدیر مسئول ابوالقاسم اردلان.- تهران: مطبعه سربی تمدن، 1308-1322 خورشیدی. ج.: مصور، عکس. سال اول، شماره اول، 17 اسفند […]

قرن بیستم

قرن بیستم / صاحب امتیاز : سید محمدرضا میرزاده عشقی.- طهران: مطبعه روشنایی، 1300 – 1303 شمسی. ج.: مصور، عکس؛ قطع وزیری. سال اول، شماره اول، 16 اردیبهشت 1300 شمسی. […]

ماه

ماه / صاحب امتیاز و مدیر: اسدالله شهریاری .- تهران، 1330- 1331 خورشیدی. ج.: مصور،عکس. ماهنامه. یادداشت: ماهنامه فکاهی. نامه ماهانه فکاهی. سردبیر شماره اول و دوم: حسین توفیق. آدرس […]

ایرانشهر

ایرانشهر / نگارنده و مدیر: حسین کاظم‌زاده .- برلین، ۱۳۰۱ – ۱۳۰۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس. ماهنامه. یادداشت: از معروف ترین و بهترین مجلات فارسی که در خارج از کشور منتشر […]

بانو

بانو / صاحب امتیاز محمد سعیدی؛ مدیر و نگارنده نیر سعیدی؛ مدیر فنی فردریک تالبرگ. – تهران: چاپخانه تابان، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس (رنگی)؛ ۱۹*۲۷ س.م. مجله مصور […]

روزگار نو

روزگار نو / مدیر: آرتور جات آربری.- نیویورک: شرکت دابلدی و دران؛ لندن: هدر و استاتن، ۱۹۴۱ – ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۰ – ۱۳۲۴ خورشیدی). ج.: مصور، عکس؛ ۱۳*۲۱ س.م. فصلنامه. از […]

بهلول رشت

بهلول رشت، هفته نامه / مدیر مسئول میر احمدزاده. – رشت: مطبعه عروه الوثقی، ۱۲۹۶- ج.: مصور. سال اول، شماره اول، مرداد ۱۲۹۶. هفته نامه. فارسی. محل نگهداری: آرشیو نشریات […]

اطاق تجارت

اطاق تجارت، مجله / صاحب امتیاز ارگان رسمی اطاق تجارت؛ مدیر مسئول ع.مسعودی؛ مدیر حسین فرهودی. – تهران: ارگان رسمی اطاق تجارت، ۱۳۰۸ – ج.: مصور، جدول نمودار؛ ابعاد گوناگون. […]

یادگار

یادگار / مدیر مسئول و سردبیر عباس اقبال آشتیانی. – تهران: چاپخانه رشدیه، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۸ خورشیدی. ج.: عکس؛ ابعاد گوناگون. سال اول، شماره اول، شهریور ۱۳۲۳ خورشیدی. ماهنامه ادبی، […]

پارس

پارس، مجله / صاحب امتیاز و مدیر ابوالقاسم لاهوتی؛ مدیر مسئول جلال انسی؛ سردبیر بخش فرانسه علی نوروز. – استانبول: مطبعه نجم، ۱۳۰۰ خورشیدی – ج.: ابعاد؟ ماهیانه دو شماره. […]