ماه

ماه / صاحب امتیاز و مدیر: اسدالله شهریاری .- تهران، 1330- 1331 خورشیدی. ج.: مصور،عکس. ماهنامه. یادداشت: ماهنامه فکاهی. نامه ماهانه فکاهی. سردبیر شماره اول و دوم: حسین توفیق. آدرس […]

بانو

بانو / صاحب امتیاز محمد سعیدی؛ مدیر و نگارنده نیر سعیدی؛ مدیر فنی فردریک تالبرگ. – تهران: چاپخانه تابان، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس (رنگی)؛ ۱۹*۲۷ س.م. مجله مصور […]

روزگار نو

روزگار نو / مدیر: آرتور جات آربری.- نیویورک: شرکت دابلدی و دران؛ لندن: هدر و استاتن، ۱۹۴۱ – ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۰ – ۱۳۲۴ خورشیدی). ج.: مصور، عکس؛ ۱۳*۲۱ س.م. فصلنامه. از […]

یادگار

یادگار / مدیر مسئول و سردبیر عباس اقبال آشتیانی. – تهران: چاپخانه رشدیه، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۸ خورشیدی. ج.: عکس؛ ابعاد گوناگون. سال اول، شماره اول، شهریور ۱۳۲۳ خورشیدی. ماهنامه ادبی، […]

آبنوس: دفتری در ادبیات و هنر

آبنوس: دفتری در ادبیات و هنر / زیر نظر بهروز صور اسرافیل، حسین فرهمند و شورای نویسندگان. -شیراز: انجمن شعر و ادبیات دانشگاه پهلوی، [۱۳۴۹]- ج.: مصورٍ؛ ۲۰*۱۶ س.م. [سال […]

باباشمل

باباشمل / صاحب امتیاز و مدیر مسئول رضا گنجه ای. – تهران: چاپخانه مظاهری، ۱۳۲۲-۱۳۲۶ ه.ش. ج.: مصور، ۲۰*۳۱ س.م. سال اول، شماره اول، ۲۵ فروردین ۱۳۲۲ ه.ش. هفته نامه. […]

دنیای ورزش

دنیای ورزش / صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی فرزانه؛ سردبیر: بیژن رفیعی. – تهران: موسسه اطلاعات، 1349 – ج.: مصور، عکی (رنگی)، جدول؛ 24*32 س.م. سال اول، شماره اول، […]

رواق

رواق / صاحب امتیاز و مدیر محمد کاظم سنگلجی؛ سردبیر و مديرداخلي بهنوا (ایلخان).- تهـران: چاپخانه نقش جهان، سال اول، شماره اول،  ؟؟؟. روزنامه ارگان افکار مکتب قرآن. فارسي.   محل […]

زن در دنیای امروز

زن در دنیای امروز

زن در دنياي امروز.- تهران: سفارت انگليس، اداره انتـشارات و مطبوعات، – ج.: عكس؛ ۲۰×۳۱ س.م. اولــين موجــودي: شــماره اول، ســال [۱۹۶۶]م. = [۱۳۴۴- ۱۳۴۵.]. فارسي. ۱. زنان. ۲. زنان […]