امید

امید / صاحب امتیاز و موسس سید کاظم اتحاد (سرکشیک زاده)؛ مدیر مسئول ابوالقاسم اردلان.- تهران: مطبعه سربی تمدن، 1308-1322 خورشیدی. ج.: مصور، عکس. سال اول، شماره اول، 17 اسفند […]

قرن بیستم

قرن بیستم / صاحب امتیاز : سید محمدرضا میرزاده عشقی.- طهران: مطبعه روشنایی، 1300 – 1303 شمسی. ج.: مصور، عکس؛ قطع وزیری. سال اول، شماره اول، 16 اردیبهشت 1300 شمسی. […]

ایرانشهر

ایرانشهر / نگارنده و مدیر: حسین کاظم‌زاده .- برلین، ۱۳۰۱ – ۱۳۰۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس. ماهنامه. یادداشت: از معروف ترین و بهترین مجلات فارسی که در خارج از کشور منتشر […]

بهلول رشت

بهلول رشت، هفته نامه / مدیر مسئول میر احمدزاده. – رشت: مطبعه عروه الوثقی، ۱۲۹۶- ج.: مصور. سال اول، شماره اول، مرداد ۱۲۹۶. هفته نامه. فارسی. محل نگهداری: آرشیو نشریات […]

اطاق تجارت

اطاق تجارت، مجله / صاحب امتیاز ارگان رسمی اطاق تجارت؛ مدیر مسئول ع.مسعودی؛ مدیر حسین فرهودی. – تهران: ارگان رسمی اطاق تجارت، ۱۳۰۸ – ج.: مصور، جدول نمودار؛ ابعاد گوناگون. […]

پارس

پارس، مجله / صاحب امتیاز و مدیر ابوالقاسم لاهوتی؛ مدیر مسئول جلال انسی؛ سردبیر بخش فرانسه علی نوروز. – استانبول: مطبعه نجم، ۱۳۰۰ خورشیدی – ج.: ابعاد؟ ماهیانه دو شماره. […]

اقبال

اقبال، مجله [۱۲۹۷] / مدیر مسئول محمد باقر محیط؛ سردبیر سیدحسین خان رمزی. – تهران: مطبعه تمدن، ۱۲۹۷ ش. – ج.: مصور، ابعاد گوناگون. ماهنامه علمی، ادبی، اخلاقی، اجتماعی و […]

ندای جنوب

ندای جنوب / صاحب امتیاز میرزا باقرخان معلم و مترجم تبریزی؛ مدیر مسئول محمدباقر خان تنگستانی.- تهران: مطبعه تمدن، ۱۳۲۹ ق.- ج.: ؟؟؟ سال اول، شماره اول، شوال ۱۳۲۹ ق. […]