امید

امید / صاحب امتیاز و موسس سید کاظم اتحاد (سرکشیک زاده)؛ مدیر مسئول ابوالقاسم اردلان.- تهران: مطبعه سربی تمدن، 1308-1322 خورشیدی. ج.: مصور، عکس. سال اول، شماره اول، 17 اسفند […]

قرن بیستم

قرن بیستم / صاحب امتیاز : سید محمدرضا میرزاده عشقی.- طهران: مطبعه روشنایی، 1300 – 1303 شمسی. ج.: مصور، عکس؛ قطع وزیری. سال اول، شماره اول، 16 اردیبهشت 1300 شمسی. […]

بهلول رشت

بهلول رشت، هفته نامه / مدیر مسئول میر احمدزاده. – رشت: مطبعه عروه الوثقی، ۱۲۹۶- ج.: مصور. سال اول، شماره اول، مرداد ۱۲۹۶. هفته نامه. فارسی. محل نگهداری: آرشیو نشریات […]

ندای جنوب

ندای جنوب / صاحب امتیاز میرزا باقرخان معلم و مترجم تبریزی؛ مدیر مسئول محمدباقر خان تنگستانی.- تهران: مطبعه تمدن، ۱۳۲۹ ق.- ج.: ؟؟؟ سال اول، شماره اول، شوال ۱۳۲۹ ق. […]

باباشمل

باباشمل / صاحب امتیاز و مدیر مسئول رضا گنجه ای. – تهران: چاپخانه مظاهری، ۱۳۲۲-۱۳۲۶ ه.ش. ج.: مصور، ۲۰*۳۱ س.م. سال اول، شماره اول، ۲۵ فروردین ۱۳۲۲ ه.ش. هفته نامه. […]

دنیای ورزش

دنیای ورزش / صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی فرزانه؛ سردبیر: بیژن رفیعی. – تهران: موسسه اطلاعات، 1349 – ج.: مصور، عکی (رنگی)، جدول؛ 24*32 س.م. سال اول، شماره اول، […]