امید

امید / صاحب امتیاز و موسس سید کاظم اتحاد (سرکشیک زاده)؛ مدیر مسئول ابوالقاسم اردلان.- تهران: مطبعه سربی تمدن، 1308-1322 خورشیدی. ج.: مصور، عکس. سال اول، شماره اول، 17 اسفند […]

قرن بیستم

قرن بیستم / صاحب امتیاز : سید محمدرضا میرزاده عشقی.- طهران: مطبعه روشنایی، 1300 – 1303 شمسی. ج.: مصور، عکس؛ قطع وزیری. سال اول، شماره اول، 16 اردیبهشت 1300 شمسی. […]

ماه

ماه / صاحب امتیاز و مدیر: اسدالله شهریاری .- تهران، 1330- 1331 خورشیدی. ج.: مصور،عکس. ماهنامه. یادداشت: ماهنامه فکاهی. نامه ماهانه فکاهی. سردبیر شماره اول و دوم: حسین توفیق. آدرس […]

ایرانشهر

ایرانشهر / نگارنده و مدیر: حسین کاظم‌زاده .- برلین، ۱۳۰۱ – ۱۳۰۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس. ماهنامه. یادداشت: از معروف ترین و بهترین مجلات فارسی که در خارج از کشور منتشر […]

بانو

بانو / صاحب امتیاز محمد سعیدی؛ مدیر و نگارنده نیر سعیدی؛ مدیر فنی فردریک تالبرگ. – تهران: چاپخانه تابان، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس (رنگی)؛ ۱۹*۲۷ س.م. مجله مصور […]

روزگار نو

روزگار نو / مدیر: آرتور جات آربری.- نیویورک: شرکت دابلدی و دران؛ لندن: هدر و استاتن، ۱۹۴۱ – ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۰ – ۱۳۲۴ خورشیدی). ج.: مصور، عکس؛ ۱۳*۲۱ س.م. فصلنامه. از […]

اطاق تجارت

اطاق تجارت، مجله / صاحب امتیاز ارگان رسمی اطاق تجارت؛ مدیر مسئول ع.مسعودی؛ مدیر حسین فرهودی. – تهران: ارگان رسمی اطاق تجارت، ۱۳۰۸ – ج.: مصور، جدول نمودار؛ ابعاد گوناگون. […]

پارس

پارس، مجله / صاحب امتیاز و مدیر ابوالقاسم لاهوتی؛ مدیر مسئول جلال انسی؛ سردبیر بخش فرانسه علی نوروز. – استانبول: مطبعه نجم، ۱۳۰۰ خورشیدی – ج.: ابعاد؟ ماهیانه دو شماره. […]

اقبال

اقبال، مجله [۱۲۹۷] / مدیر مسئول محمد باقر محیط؛ سردبیر سیدحسین خان رمزی. – تهران: مطبعه تمدن، ۱۲۹۷ ش. – ج.: مصور، ابعاد گوناگون. ماهنامه علمی، ادبی، اخلاقی، اجتماعی و […]

آبنوس: دفتری در ادبیات و هنر

آبنوس: دفتری در ادبیات و هنر / زیر نظر بهروز صور اسرافیل، حسین فرهمند و شورای نویسندگان. -شیراز: انجمن شعر و ادبیات دانشگاه پهلوی، [۱۳۴۹]- ج.: مصورٍ؛ ۲۰*۱۶ س.م. [سال […]