ایرانشهر

ایرانشهر / نگارنده و مدیر: حسین کاظم‌زاده .- برلین، ۱۳۰۱ – ۱۳۰۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس. ماهنامه. یادداشت: از معروف ترین و بهترین مجلات فارسی که در خارج از کشور منتشر […]

اطاق تجارت ایران و آلمان

اطاق تجارت ایران و آلمان

اطاق«اتاق» تجارت ايران و آلمان، مجله/ صاحب امتياز اطاق تجارت ايران و آلمان.- برلين: اطاق تجارت ايران و آلمـان، ۱۳۱۵- ج.؛ ۱۵.۵×۲۴.۵ س.م. سال اول، شماره اول، تير ۱۳۱۵. [ماهنامه […]