ایرانشهر

ایرانشهر / نگارنده و مدیر: حسین کاظم‌زاده .- برلین، ۱۳۰۱ – ۱۳۰۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس. ماهنامه. یادداشت: از معروف ترین و بهترین مجلات فارسی که در خارج از کشور منتشر […]

آبنوس: دفتری در ادبیات و هنر

آبنوس: دفتری در ادبیات و هنر / زیر نظر بهروز صور اسرافیل، حسین فرهمند و شورای نویسندگان. -شیراز: انجمن شعر و ادبیات دانشگاه پهلوی، [۱۳۴۹]- ج.: مصورٍ؛ ۲۰*۱۶ س.م. [سال […]